Portfolio > MFA

Photographer: Thomas Jack Hilton

Mountain Laurel Mandala III
Mountain Laurel Mandala III
Texas mountain laurel seeds and sewing pins
24” x 24” x .5
2013