Portfolio > INSTALLATIONS & SCULPTURES

Mountain Laurel Mandala II (detail)
Mountain Laurel Mandala II (detail)
Texas mountain laurel seeds and sewing pins
114” x 114” x .5”
2013

Photographer: Thomas Jack Hilton